Școala Profesională nr.9

Viziunea

Către anul 2021, Şcoala Profesională nr.9 este un centru educațional atractiv pentru viitorii specialiști calificați în domeniile transportului, construcției, industriei și telecomunicației, un centru de certificare a muncitorilor la distanță.
– Este o instituție care promovează un management al calității participativ și eficient, care produce schimbări a mentalității și atitudinii personale.
– Susține dezvoltarea responsabilității personalului orientată pe instruirea de calitate, centrată pe elev și necesitățile lui.
– 70% din cadrele didactice sunt capabile de a ajusta procesul didactic la necesitățile elevului.
– Bază tehnico-materială corespunde 60% -70% cerințelor pieții muncii actuale.
– Resursele financiare obţinute de la extrabuget constituie 15% din bugetul anual.
– Relațiile de parteneriat cu agenții economici de bază sînt durabile și constructive (crește numărul de contracte cu 20% ) în scopul eficientizării procesului de pregătire a muncitorilor calificați.