Plan de dezvoltare strategică

Planul anual de activitate

Statutul

Regulamentul intern de activitate

Regulamentul de ordine internă privind funcționarea căminului pentru elevi