Școala Profesională nr.9

Misiunea

Școala Profesională nr.9 are drept scop educația și formarea personalităților multilateral dezvoltate, competitive în domeniile transportului, construcției, industriei și telecomunicației, capabili de a se integra în mediul social și profesional. Ajustăm procesul educaţional la nevoile specifice ale discipolilor de diferite etnii.