Echipa managerială

 • CARAMAN TATIANA, MANAGER PRINCIPAL desemnată în funcţie 28 noiembrie 2016.  75-05-18
 • CAFTEA IVAN, DIRECTOR ADJUNCT PENTRU INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE desemnat în funcţie 30 iunie 2019 . 75-07-60
 • CHETREAN LUCIA, DIRECTOR ADJUNCT PENTRU INSRTUIRE ȘI EDUCAŢIE desemnată în funcţie 02 ianuarie 2018.  75-07-56
 • AVRAM NICOLAE, DIRECTOR ADJUNCT ÎN PROBLEME DE GOSPODĂRIE desemnat în funcţie 01 septembrie 2019   75-05-29
 • SÎNICĂ IURIE, ȘEF DE SECȚIE PRACTICĂ  desemnat în funcție 01 septembrie 2019   74-66-92
 • OLEINICOV ELENA, ȘEF DE SECȚIE PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII  desemnată în funcţie 03 septembrie 2018.  74-66-94
 • BAHNARU MARIA, METODIST desemnată în funcție 03 septembrie 2017
 • MIHAILOV ANA, CONTABIL-ȘEF desemnată în funcție 04 martie 1998

Consiliul de administrație

 • CARAMAN TATIANA, manager principal
 • CAFTEA IVAN, director adjunct pentru instruire și producție/preşedinte comitetul sindical
 • CHETREAN LUCIA, director adjunct pentru instruire și educaţie
 • SÎNICA IURIE, șef de secție instruire practică (interimar)
 • OLEINICOV ELENA, șef de secție CEIAC
 • BAHNARU MARIA, metodist
 • MIHAILOV ANA, contabil şef
 • AVRAM NICOLAE, director adjunct pentru gospodărie
 • LACHI VLADIMIR, reprezentant al Comitetului sindical
 • BLĂNIȚĂ LIDIA, cadru didactic
 • CEBAN VICTOR, elev
 • CRĂCIUN ALEXANDRU, elev
 • ȚURCAN VIORICA, părinte
 • ROȘCA ADRIANA, părinte
 • BÎRCĂ NICOLAE, agent economic
 • HAMURARI SERGIU, agent economic

Consiliul pentru curriculum şcolar/catedrele metodice

 • Pleșca Ana – preşedintele Comisiei metodice a diriginţilor
 • Cucuruzac Margareta – preşedintele Comisiei metodice a disciplinelor de cultură generală
 • Lachi Vladimir – preşedintele Comisiei metodice a disciplinelor de profil și instruire practică

Consiliul de profilaxie

 • Țurcan Viorica – președinte, psiholog
 • Blăniță Lidia – secretar, profesor
 • Chetrean Lucia – director adjunct instruire și educație
 • Caftea Ivan –director adjunct instruire și producție
 • Belibov Maria – profesor de istorie
 • Casapciuc Lilian – profesor discipline tehnice
 • Jardan Anastasia – pedagog social
 • Ralea Oxana – profesor de matematică
 • Bojăscu Maxim – profesor discipline tehnice
 • Ceban Serghei – profesor discipline tehnice
 • Boldescu Roman – maistru-instructor

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămînt

 • Caraman Tatiana – Directorul Școlii Profesionale nr. 9, profesor
 • Bahnaru Maria – Metodist, profesor
 • Chetrean Lucia – Director adjunct instruire și educație
 • Caftea Ivan – Director adjunct pentru instruire și producție
 • Oleinicov Elena– Responsabil CEIAC, profesor
 • Sînica Iurii – Șef secție Instruire practică, maistru-instructor
 • Cucuruzac Margareta – Președintele Comisiei metodice/cultură generală, profesor
 • Lachi Vladimir – Președintele Comisiei metodice/discipline de profil și instruire practică, profesor
 • Pleșca Ana – Președintele Comisiei metodice/dirigenție, profesor

Comisia pentru inventariere

 • Chetrean Lucia – președinte, director adjunct instruire și educație
 • Avram Nicolae – director adjunct pentru gospodărie
 • Hariton Nina – contabil
 • Fortuna Eugenia – intendant
 • Caftea Ivan – responsabil SSM

Comisia de situaţii excepţionale

 • Avram Nicolae – director adjunct pentru gospodărie
 • Caftea Ivan – director adjunct pentru instruire și producție
 • Chetrean Lucia – director adjunct pentrru instruire și educaţie
 • Mihailov Ana – contabil şef

Componența consiliului profesoral

Numele, prenumele Funcţia Studii
1. Caraman Tatiana Preşedinte, director,

profesor discipline economice

Superioare
2. Caftea Ivan Director adjunct pentru instruire și producție/ profesor discipline tehnice Superioare
3. Chetrean Lucia Director adjunct pentru instruire și educaţie/profesor științe socioumanistice Superioare
4. Oleinicov Elena Șef de secție pentru asigurarea calității Superioare
5. Avram Nicolae Director adjunct pentru gospodărie Superioare
6. Dinu Maria Profesor de biologie și chimie Superioare
7. Bahnaru Maria Metodist,

profesor discipline economice

Superioare
8. Țurcan Viorica Psiholog, profesor informatică Superioare
9. Rîbacioc Mariana Profesor de limba română Superioare
10. Ceban Nadejda Profesor de geografie Superioare
11. Belibov Maria Profesor de istorie/educație civică Superioare
12. Bibliotecară Superioare
13. Lebedinschi Valeriu Profesor de educaţia fizică Superioare
14. Pleşca Ana Profesor de limba engleză Superioare
15. Bojăscu Maxim Profesor discipline tehnice Superioare
16. Bobeico Ion Maistru-instructor Superioare
17. Boldescu Roman Maistru-instructor Superioare incomplete
18. Sînica Natalia Maistru-instructor Superioare
19. Panaghiu Andrei Maistru-instructor Superioare
20. Sînica Iurie Șef secție instruire practică. Maistru-instructor Superioare
21. Ceban Mihail Profesor discipline tehnice Superioare
22. Jitari Natalia Maistru-instructor Superioare
23. Cucuruzac Margareta Profesor de informatică Superioare
24. Belibov Alexandru Pedagog social Superioare
25. Ceban Svetlana Maistru-instructor Superioare
26. Ciutac Ivan Maistru – instructor Superioare
27. Roşca Leonid Maistru-instructor Superioare
28. Lungu Tamara Maistru-instructor Superioare
29. Lachi Vladimir Profesor discipline tehnice. Maistru instructor Superioare
30. Ralea Oxana Profesor matematică Superioare
31. Ceban Sergiu Profesor disciplini tehnice Superioare
32. Blaniţa Lidia Maistru instructor Studii medii de specialitate
33. Robu Lidia Profesor fizica/chimie Superioare
34. Ochişor Iurie Profesor discipline tehnice. Maistru instructor Superioare
35. Garam Dumitru Maistru instructor Profes.tehn.

postsecundare

36. Eremia Ilie Profesor disciplini tehnice Superioare
37. Casapciuc Lilian Profesor disciplini tehnice Superioare
38. Jardan Anastasia Pedagog social Superioare
39. Marcov Galina Profesor matematica Superioare
40. Ceban Valentina Profesor limba franceză Superioare
41. Avram Alexei Maistru – instructor Superioare

Consiliul reprezentativ al părinţilor

 • Roșca Adriana – președinte, membru, părinte
 • Șendrea Maria – membru, părinte