Școala Profesională nr.9

Istoricul școlii

Înfiinţarea Şcolii Profesionale nr. 9 datează din 13 mai 1966 instituţia avînd statutul de Şcoală Tehnică nr. 1 pregătind cadre calificate pentru uzina de tractoare.
Prin Hotărîrea Comitetului Executiv nr. 431 din 30.05.1976, instituţia căpătă o altă structură organizatorică, devenind Școala Tehnică Profesională nr. 10, continuă aceeaşi direcţie de activitate.
În anul 1984, instituţia începe să ofere, pe lîngă pregătirea de specialitate, şi studii medii, transformîndu-se în Şcoala Medie Tehnico-Profesională nr. 33, în conformitate cu ord. Nr. 70 din 09.07.1984 al Comitetului de Stat.
Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 795 din 20.08.1997, instituţia este reorganizată în Şcoala Profesională nr. 9, unde instruirea se realiza pe trepte:
1. Treapta (cu durata de 2 ani) asigurînd formarea profesională într-o meserie şi studii de cultură generală la nivelul clasei a X-a de liceu
2. Trepta a II-a (cu durata de 2 ani) asigurînd formarea profesională de o calificare mai înaltă comparativ cu treapta I şi oferind o a doua meserie înrudită şi studii de cultură generală la nivelul claselor X-XII de liceu.
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 13/1 din 17.11.2003 şi ordinul nr. 532, din 25.11.2003 al Ministerului Educaţiei, şcolile polivalente sînt reorganizate, iar instituţia este numită Şcoala Profesională nr. 9.
Pe parcursul activităţilor sale, instituţia a pregătit peste 16 mii 240 muncitori calificaţi.