Aviz

Bună ziua, stimați elevi și părinți ai anului I de studii.

Aducem felicitări elevilor care au fost admiși la studii în baza concursului.

Vă mulțumim pentru faptul că ați ales Instituția Publică Școala Profesională nr. 9, mun. Chișinău, pentru a vă continua studiile și a îmbrățișa o meserie. În legătură cu situația de pandemie din țară, Vă informăm despre începutul noului an de studii 2020 – 2021.

Cazarea în cămin va fi efectuată doar în baza acordului oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Instruirea on-line se va începe imediat ce vom stabili conexiuni sigure/concrete între Dvs, elevi și cadrele didactice.

În scopul evitării aglomerării, grupele sunt invitate pe rând în instituție, conform graficului anexat (se solicită prezența elevilor împreună cu părinții).

Vă prezentați în instituție după graficul din anexă și fără lucrurile necesare cazării în cămin (cazarea va fi efectuată mai târziu în baza acordului Ministerul Educației, Culturii și Cercetării).

Anexa

Graficul prezentării elevilor și părinților în instituție

Marți, 1 septembrie se prezintă:

Ora 9.00 – Gr. 11 – Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice (termen de studii 3 ani)

Ora 11.00 – Gr. 12 – Electrogazosudor–montator – Tăietor cu gaze (termen de studii 3 ani)

Miercuri, 2 septembrie se prezintă:

Ora 9.00 – Gr. 13 – Electrician electronist auto – Mecanic auto (termen de studii 3 ani)

Ora 11.00 – Gr. 14 – Tencuitor – Placator cu plăci (termen de studii 3 ani)

Joi, 3 septembrie se prezintă:

Ora 9.00 – Gr. 01 – Mecanic auto (termen de studii 2 ani)

Ora 11.00 – Gr. 03 – Operator pentru introducere, validare și prelucrare date (termen de studii 2 ani)

Vineri, 4 septembrie se prezintă:

Ora 9.00 – Gr. 04 – Placator cu plăci  (termen de studii 2 ani)

 

ÎNSCRIEREA ONLINE LA INSTITUȚIA PUBLICĂ ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 9, mun. Chișinău

Înscrierea candidaților se va desfășura și în regim online, în perioada 13 iulie – 7 august 2020.

Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere.

Comisia de admitere, în baza cererii și actelor expediate:

  • va completa fișă de înscriere și recipisa;
  • va calcula media de concurs (MC);
  • va confirma recepționarea dosarului expediat;
  • va informa candidatul despre neclarități;
  • va admite candidații pe bază de concurs, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.

Anunţarea rezultatelor concursului: 10.08.2020

PREZENTARE VIDEO – ZIUA UȘILOR DESCHISE