Vă garantăm o instruire

profesionistă în diverse domenii

Mai multe
govmd
WalterTosto
Director

Bine ați venit pe pagina web a Școlii Profesionale nr.9, mun.Chișinău, care de la fondare și până în prezent a demonstrat că este un centru educațional atractiv de formare profesională a muncitorilor calificați în domeniile industriei, construcției și telecomunicațiilor.
Prin valorificarea experienței cadrelor didactice, în colaborare și parteneriat cu alți factori educaționali implicați în procesul de formare, dezvoltare personală și profesională a personalității tinerilor, instituția urmărește menținerea poziției în sistemul educațional profesional.
Principiul de bază în activitatea instituției este calitatea serviciilor oferite în raport direct cu standardul ocupațional solicitat de piața muncii, care oferă tinerilor posibilitatea de autorealizare, aici, acasă!!!

Tatiana CaramanDirector Școala Profesională nr. 9, mun. Chișinău

Istoricul școlii

Misiunea

Viziunea

Istoricul școlii

Înfiinţarea Şcolii Profesionale nr. 9 datează din 13 mai 1966 instituţia avînd statutul de Şcoală Tehnică nr. 1 pregătind cadre calificate pentru uzina de tractoare.
Prin Hotărîrea Comitetului Executiv nr. 431 din 30.05.1976, instituţia căpătă o altă structură organizatorică, devenind Școala Tehnică Profesională nr. 10, continuă aceeaşi direcţie de activitate.
În anul 1984, instituţia începe să ofere, pe lîngă pregătirea de specialitate, şi studii medii, transformîndu-se în Şcoala Medie Tehnico-Profesională nr. 33, în conformitate cu ord. Nr. 70 din 09.07.1984 al Comitetului de Stat.
Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 795 din 20.08.1997, instituţia este reorganizată în Şcoala Profesională nr. 9, unde instruirea se realiza pe trepte:
1. Treapta (cu durata de 2 ani) asigurînd formarea profesională într-o meserie şi studii de cultură generală la nivelul clasei a X-a de liceu
2. Trepta a II-a (cu durata de 2 ani) asigurînd formarea profesională de o calificare mai înaltă comparativ cu treapta I şi oferind o a doua meserie înrudită şi studii de cultură generală la nivelul claselor X-XII de liceu.
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 13/1 din 17.11.2003 şi ordinul nr. 532, din 25.11.2003 al Ministerului Educaţiei, şcolile polivalente sînt reorganizate, iar instituţia este numită Şcoala Profesională nr. 9.
Pe parcursul activităţilor sale, instituţia a pregătit peste 16 mii 240 muncitori calificaţi.

Misiunea

Școala Profesională nr.9 are drept scop educația și formarea personalităților multilateral dezvoltate, competitive în domeniile transportului, construcției, industriei și telecomunicației, capabili de a se integra în mediul social și profesional.

Viziunea

Către anul 2021, Şcoala Profesională nr.9 este un centru educațional atractiv pentru viitorii specialiști calificați în domeniile transportului, construcției, industriei și telecomunicației, un centru de certificare a muncitorilor la distanță.

– Este o instituție care promovează un management al calității participativ și eficient, care produce schimbări a mentalității și atitudinii personale.
– Susține dezvoltarea responsabilității personalului orientată pe instruirea de calitate, centrată pe elev și necesitățile lui.
– 70% din cadrele didactice sunt capabile de a ajusta procesul didactic la necesitățile elevului.
– Bază tehnico-materială corespunde 60% -70% cerințelor pieții muncii actuale.
– Resursele financiare obţinute de la extrabuget constituie 15% din bugetul anual.
– Relațiile de parteneriat cu agenții economici de bază sînt durabile și constructive (crește numărul de contracte cu 20% ) în scopul eficientizării procesului de pregătire a muncitorilor calificați.